barra decorativa tricolor

Desenvolupem valoracions d’alt nivell d’especialització tècnica, la qual cosa requereix una experiència i un coneixement global per obtenir unes estimacions de valor amb la major objectivitat i criteri possibles.

Els nostres professionals preparen valoracions per a diversos tipus de situacions, entre les quals destaquen:

 • Adquisició o venda d’empreses. Fusions.
 • Establiment d’acords de compravenda.
 • Capitalització d’una empresa.
 • Valoració d’actius intangibles (fons de comerç).
 • Obtenció de línies de finançament.
 • Valoracions patrimonials.
 • Valoracions fiscals.
 • Compravenda d’accions.
 • Llegats.
 • Confirmació d’altres valoracions. “Segona opinió”.
 • Valoració de paquets accionarials minoritaris.
Estarem encantats d'atendre'l

També pot enviar un correu electrònic a info@clarksonhyde.es o omplir el següent formulari:

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Valoració d’empreses

  La valoració d'empreses

  La valoració de l’empresa pot ajudar a respondre preguntes com:

  • Quant val el meu negoci?
  • Quina ha estat la rendibilitat sobre la inversió del meu negoci?
  • Què es pot fer per millorar aquesta rendibilitat i crear riquesa?

  Com cal operar

  • S’estudien els propòsits de la valoració i l’ús que se’n pretén fer. Les circumstàncies de cada situació determinaran el nivell d’informació requerida i el tipus d’informe necessari.
  • L’informe de valoració inclourà la definició de la valoració, una anàlisi econòmica i financera, una explicació dels mètodes de valoració més apropiats i una conciliació entre l’estimació de valor i la nostra conclusió sobre el valor.

  Servei de Valoració d'Empreses Què oferim?

  En aquest sentit Clarkson Hyde Asesores Financieros li pot oferir:

  • Assessorament en els diferents aspectes que afecten el valor d’una empresa.
  • Una metodologia sistemàtica i professional per a la determinació del valor, i un informe d’alta qualitat.
  • La utilització de la nostra experiència en la solució del seu cas particular.
  Valoració d'empreses a Madrid i Barcelona

  Informes de valoració

  En finalitzar la valoració, els nostres clients reben un informe de valoració amb una estimació fiable del valor de l’empresa i una explicació de com s’ha fet aquesta valoració.

  • Resum de les assumpcions de la valoració: què es valora, per a qui es valora i quines són les premisses de la valoració.
  • Resum dels punts clau de la valoració de cada cas concret.
  • Situació financera de l’empresa.
  • Resum dels mètodes de valoració considerats i triats.
  • Desenvolupament de les taxes de capitalització / retorn / creixement emprades.
  • Condicions limitadores de la valoració.
  • Propòsit de la valoració.
  • Background / historial de l’empresa.
  • Equip directiu.
  • Canvis accionarials.
  • Visió econòmica, del sector i de l’entorn competitiu.
  • Diferenciació entre temes de control o presa de participacions minoritàries.
  • Ajustament de la valoració. Interpretació i conclusions.

  Els nostres clients en avalen

  barra decorativa tricolor