barra decorativa tricolor

A Clarkson Hyde Asesores Financieros desenvolupem valoracions d’alt nivell d’especialització tècnica, la qual cosa requereix una experiència i un coneixement global per obtenir unes estimacions de valor amb la major objectivitat i criteri possibles.

Valorar… per a què?

Els nostres professionals preparen valoracions per a diversos tipus de situacions, entre les quals destaquen:

 • Adquisició o venda d’empreses. Fusions.
 • Establiment d’acords de compravenda.
 • Capitalització d’una empresa.
 • Valoració d’actius intangibles (fons de comerç).
 • Obtenció de línies de finançament.
 • Valoracions patrimonials.
 • Valoracions fiscals.
 • Compravenda d’accions.
 • Llegats.
 • Confirmació d’altres valoracions. “Segona opinió”.
 • Valoració de paquets accionarials minoritaris.

La valoració de l’empresa pot ajudar a respondre preguntes com:

 • Quant val el meu negoci?
 • Quina ha estat la rendibilitat sobre la inversió del meu negoci?
 • Què es pot fer per millorar aquesta rendibilitat i crear riquesa?

Com cal operar

 • S’estudien els propòsits de la valoració i l’ús que se’n pretén fer. Les circumstàncies de cada situació determinaran el nivell d’informació requerida i el tipus d’informe necessari.
 • L’informe de valoració inclourà la definició de la valoració, una anàlisi econòmica i financera, una explicació dels mètodes de valoració més apropiats i una conciliació entre l’estimació de valor i la nostra conclusió sobre el valor.

En aquest sentit Clarkson Hyde Asesores Financieros li pot oferir:

 • Assessorament en els diferents aspectes que afecten el valor d’una empresa.
 • Una metodologia sistemàtica i professional per a la determinació del valor, i un informe d’alta qualitat.
 • La utilització de la nostra experiència en la solució del seu cas particular.

Informes de valoració

En finalitzar la valoració, els nostres clients reben un informe de valoració amb una estimació fiable del valor de l’empresa i una explicació de com s’ha fet aquesta valoració.

 • Resum de les assumpcions de la valoració: què es valora, per a qui es valora i quines són les premisses de la valoració.
 • Resum dels punts clau de la valoració de cada cas concret.
 • Situació financera de l’empresa.
 • Resum dels mètodes de valoració considerats i triats.
 • Desenvolupament de les taxes de capitalització / retorn / creixement emprades.
 • Condicions limitadores de la valoració.
 • Propòsit de la valoració.
 • Background / historial de l’empresa.
 • Equip directiu.
 • Canvis accionarials.
 • Visió econòmica, del sector i de l’entorn competitiu.
 • Diferenciació entre temes de control o presa de participacions minoritàries.
 • Ajustament de la valoració. Interpretació i conclusions.

Testimonials

Els nostres clients ens avalen

Contacte

Estarem encantats d'atendre'l

BARCELONA
Telèfon: +34 93 200 90 49

MADRID
Telèfon: +34 91 161 01 95

Email: info@clarksonhyde.es

  He llegit i accepto la política de privacitat

  barra decorativa tricolor