barra decorativa tricolor

Necessitem tenir dades i informació útil i veraç sobre l’evolució de la nostra activitat, les nostres vendes, els marges de clients i per producte. Ens hem de fixar objectius i monitoritzar-ne l’acompliment cada mes.

En el nostre servei de Control de Gestió donem suport a la Direcció en la definició dels objectius i l’anàlisi dels resultats per a la millora en la presa de decisions.

 • Implantació de sistemes de repòrting per a Direcció i Consells d’Administració.
 • Preparació d’un quadre de comandaments amb informació i indicadors periòdics (mensuals o trimestrals) per al seguiment de l’evolució de l’empresa.
 • Elaboració del pressupost anual i les revisions corresponents.
 • Anàlisi de negoci: seguiment mensual de les vendes i la rendibilitat, control de costos (producció, logística, comercial), anàlisi de desviacions per a la identificació de les àrees de millora, control del cash-flow i del circulant.
Estarem encantats d'atendre'l

També pot enviar un correu electrònic a info@clarksonhyde.es o omplir el següent formulari:

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Control de Gestió

  Control de Gestió per a empreses

  • Suport a Direcció en l’anàlisi i la definició dels objectius i accions a posar en marxa a través de reunions amb la Direcció i els responsables dels departaments.
  • Repòrting a la matriu en filials de multinacionals.
  • Integració d’empreses.
  • Implantació de les polítiques i procediments de control de comptes de clients i cobertura d’aquests riscs.
  • Control intern, auditories internes, reorganització de departaments financers i de sistemes de fluxos administratius.

  Els nostres clients en avalen

  barra decorativa tricolor