barra decorativa tricolor

Joaquim Sabria
Mail

La seva especialitat és la gestió d’empreses en l’àmbit de la direcció administrativa i financera i l’organització de l’àrea financera de l’empresa. Ha efectuat feines de re-disseny de circuits administratius, avaluació i implantació de sistemes de control intern i sistemes de pressupostar i comptabilitat analítica.

Any d’incorporació: 2008

Ha ocupat els càrrecs de director financer ibèric de Computer 2000 S.A., Director of Corporate Accounting Operations a les oficines centrals de Techdata Corporation a Clearwater (Florida, USA) i de Regional Finance Director of Southern Europe de la mateixa multinacional amb responsabilitat sobre diferents països.

Formació acadèmica: Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d’Empreses per ESADE. Barcelona.

Idiomes: espanyol, català, anglès i portuguès.

barra decorativa tricolor