barra decorativa tricolor

WebMailLinkedin

Isabel Marcé és sòcia de Clarkson Hyde Asesores Financieros.

Any d’incorporació: 1997

La seva àrea d’especialització és la gestió del camp financer i administratiu de l’empresa, sobretot les àrees comptable i fiscal. És experta en el desenvolupament de la comptabilitat analítica, l’estructuració de la informació financera i de gestió, i en l’organització i posada en marxa de societats i nous projectes. També té molta experiència en les àrees de gestió de tresoreria i relacions bancàries empresarials.

Abans d’incorporar-se a S & V Asesores Financieros va treballar com a adjunta al director financer a Baladia & Valklein, SL i al Departament de Direcció Financera de l’IESE.

Formació acadèmica: llicenciada en administració i direcció d’empreses per la Universitat de Barcelona.

Idiomes: espanyol, català, anglès i francès.

barra decorativa tricolor