barra decorativa tricolor

Andrea Gasparri
MailLinkedin

Aporta experiència en direcció financera i control de gestió per a pimes i empreses en fase d’expansió o internacionalització. És expert en les àrees de repòrting i control administratiu i financer de filials de multinacionals, especialment italianes.

Any d’incorporació: 2019

Ha ocupat durant més de 15 anys llocs de director i controlador financer en filials de grups internacionals.

Compta amb una gran experiència en les àrees de comptabilitat, administració i finances. Ha liderat projectes d’implantació de sistemes d’informació i control financer en diversos països d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina.

És llicenciat en Ciències Econòmiques i PDG per l’IESE l’any 2015. Compta, a més, amb formació específica en control de gestió i fiscalitat internacional.

Idiomes: italià, espanyol, anglès, francès i català.

barra decorativa tricolor